Responsabil tehnic executie

Responsabilii Tehnici cu Execuţia atestaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale, la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi.

Responsabilii Tehnici cu Execuţia atestaţi au următoarele obligaţii:
– Să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi;
– Să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;
– Să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;
– Să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării proiectului;
– Să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs abateri grave de calitate sau de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.