Studii si calificari

Studii

1987 – 1992 – Universitatea Tehnica Timisoara, Facultatea de Constructii – Specializarea Constructii  Civile, Industriale si Agricole – Diploma nr. 40756 /16 iulie 1992
Calificari, autorizari, certificate, diplome – Diriginte de santier pentru domeniile:
a) Constructii civile, industriale, agricole – categoria de importanta A;
b) Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu – de interes national, nr. de autorizatie 00017828/16.09.2010;
c) Constructii edilitare si de gospodarie comunala, nr. de autorizatie 00026796/16.11.2012;
– Responsabil tehnic cu executia in domeniile constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetic,nr.08259 /25.01.2010 – 25.01.2020;
– Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI) nr. B-1907 / 01.10.2021
– Manager de proiect, certificat de absolvire nr. 00249268/2011;
– Inspector de protectia muncii ; Coordonator SSM – 06 nov  2008 ; 18 nov 2008;
– Management de Proiect MZT865- Certificar de absolvire-18  iulie 2007;
– Primavera Project  Planner for the Enterprise 3,5 Courses P102,P106 – 03 Septembrie 2004;
– Autorizatie Controlor Tehnic Calitate Constructii Civile, Industriale, Agricole si Miniere de Suprafata Categ de importanta A+B –  Inspectoratul  de  Stat in  Constructii – Autorizatie nr. 00009608/13.11.2008;
– Certificat de absolvire a cursului de programator – SSI ARGUS –Dr Tr Severin MH-sept 1996;
– Curs de Normare si Organizare a Muncii  – COCC Bucuresti –  Oct-Nov  1993;
Alte abilitati – Permis conducere categoria B,C,E
– Limba Franceza – nivel mediu
– Limba Engleza – nivel mediu
– Limba Germana – nivel mediu