Management de proiect

Managementul proiectelor s-a impus ca domeniu specializat de management raspunzand necesitatii de a acoperi cerinte concrete ale practicii privind coordonarea unitara si eficienta a unor activitati de mare amploare si complexitate din toate domeniile economico-sociale.

Managementul proiectelor cuprinde procese decizionale logice şi progresive, o organizare adecvată, management financiar şi comercial eficace, acordă o atenţie deosebită întocmirii documentelor şi sarcinilor administrative şi aplică metode şi tehnici de management tradiţionale adaptate corespunzător.
Managementul proiectelor de construcţii constă în planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul proiectului, de la începerea până la terminarea acestuia, cu scopul de a realiza cerinţele clientului privind producerea unui obiectiv viabil din punct de vedere funcţional şi financiar, cu respectarea standardelor de calitate, a costurilor şi termenelor de execuţie convenite. Managementul proiectelor presupune fixarea unor puncte de reper în raport cu care se vor stabili liniile directoare de urmat, observarea progresului în realizarea lucrărilor şi corectarea execuţiei proiectelor în funcţie de diferenţele constatate între situaţia reală şi reperele planificate.