Dirigentie santier

Dirigintele de santier este autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii si este angajat de catre beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii. Conform Legii 177/2015 care modifică si completează Legea 10/1995 oricine doreste sa construiasca trebuie să angajeze un diriginte de santier autorizat, a carui principala responsabilitate e sa verifice calitatea lucrarilor.

Printre atributiile unui diriginte de santier se numara si:

– verificarea proiectului si respectarea legislatiei;
– verifica existenta autorizatiei de construire si daca proiectul respecta autorizatia;
– urmareste realizarea constructiei si ca aceasta sa respecte constractul, proiectele, caietele de sarcini si reglementarile tehnice in vigoare;
– efectueaza verificari independente si semneaza documentele intocmite de executant;
– cere executantului refacerea sau modificarea lucrarilor efectuate necorespunzator;
– participa la receptia lucrarilor.